Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Herczeg Ákos doktori (PhD) nyilvános vitája

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanácsa ezúton meghívja

Herczeg Ákos
Az én alakzatai a modernség küszöbén. Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában 
című doktori (Ph.D) értekezésének nyilvános vitájára, amelynek

időpontja: 2015. május 20. (szerda) 14 órát
helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom-  és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

A bíráló bizottság

Herczeg Ákos doktori (PhD) szigorlata

A doktori (PhD) szigorlat időpontja és helye:
2015. május 20. (szerda) 10.00
Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 330.

A doktori szigorlati bizottság

elnöke: Dr. Imre László, MTA rendes tag, professor emeritus
(DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
tagjai: Dr. Bednanics Gábor, PhD, habilitált főiskolai docens
(Eszterházy Károly Főiskola)
Dr. Takács Miklós, PhD, egyetemi adjunktus
(DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Kis Gábor doktori (PhD) nyilvános vitája

A Debreceni Egyetem BTK Doktori Tanácsa ezúton meghívja

Kis Gábor

Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a XIX. századi prózairodalomban (különös tekintettel Conrad Ferdinand Meyer Az asszonybíró című elbeszélésére)
című doktori (Ph.D) értekezésének nyilvános vitájára, amelynek

időpontja: 2015. május 19. 14.00
helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 303. (A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Könyvtára)

Kis Gábor doktori (PhD) szigorlata

A doktori (PhD) szigorlat időpontja és helye:
2014. május 19. 11.00
Debreceni Egyetem, Főépület, III. emelet 331/1.

A doktori szigorlati bizottság 

elnöke: Dr. Imre László, MTA rendes tag, professor emeritus (DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

tagjai: Dr. Kroó Katalin, DSc, habilitált egyetemi docens (ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet)
Dr. Kálai Sándor, PhD, habilitált egyetemi adjunktus (DE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

Furkóné Dr. G. Tóth Anita doktori témabemutató előadására

MEGHÍVÓ

A DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola Magyar és 

Összehasonlító Irodalomtudományi Alprogramja meghívja Önt

Furkóné Dr. G. Tóth Anita

Narratológia az irodalomterápiában: egy szövegközpontú 

terápia felé

című doktori témabemutató előadására.

Fiatal Irodalmárok Fóruma

MEGHÍVÓ

2015. március 25-én, szerdán, 14.00 órai kezdettel

a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában

„Fiatal irodalmárok fóruma”

címmel éves konferenciát szervez a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága

a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája

és a Komparatisztikai Műhely.

Dr. Bényei Péter habilitációs előadásai

MEGHÍVÓ

Dr. Bényei Péter

adjunktus

Debreceni Egyetem

2015. április 1-jén (szerdán)

tartja habilitációs előadásait irodalomtudomány tudományágban, a Debreceni Egyetemen a Főépület 303. sz. könyvtárában.

Baricz Ágnes című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programja ezúton tisztelettel meghívja

Baricz Ágnes

Magyar nyelvű konverziónarratívák a 17–18. században

című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitájára, amelynek

Móré Tünde doktori (PhD) értekezésének előzetes vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programja ezúton tisztelettel meghívja

Móré Tünde

Ars peregrinandi

A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban

című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitájára, amelynek

Bökös Borbála PhD-értekezésének nyilvános vitája

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája (Amerikai-Brit főprogram) tisztelettel meghívja Önt

Bökös Borbála

Intermediality and Narrative Identity in Paul Auster’s Ouevre

című

PhD-értekezésének nyilvános vitájára.

Oldalak

 
 
 

Belépés