Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Ureczky Eszter doktori (PhD) előzetes vitája

Meghívó

A Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományok Doktori Iskolája

(Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program)

tisztelettel meghívja Önt

URECZKY ESZTER

Cultures of Pollution:

Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction

című PhD-értekezésének előzetes vitájára.

Lakó Zsigmond előzetes doktori (PhD)-vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programjának Italianisztika alprogramja ezúton tisztelettel meghívja

Lakó Zsigmond

A „vágy gépezet” a szavak mögött – Pier Paolo Pasolini Calderón című művének posztkoloniális olvasata

című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitájára, amelynek

időpontja: 2017. június 7. (szerda) 11:30

Kádár Anett PhD (doktori) értekezésének nyilvános viátja

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt

Kádár Anett Julianna

MUSICA DANTESCA – DANTE KÖLTÉSZETÉNEK ZENEISÉGE

című doktori (Ph.D) értekezésének nyilvános vitájára, amelynek

időpontja: 2017. május 2. (kedd) 15 óra

helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület, Olasz Tanszék Könyvtára 422/8.

A bíráló bizottság

Gönczy Monika PhD (doktori) előzetes vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programja ezúton tisztelettel meghívja

Gönczy Monika
„Csillagokká repesztett szöveg…”
Szövegközi közelítések 19. századi irodalmunk asztráltestéhez

című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitájára, amelynek

Balajthy Ágnes előzetes PhD-vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programja ezúton tisztelettel meghívja

Balajthy Ágnes Az utazás művészete a kortárs magyar irodalomban

Grunda Marcell előzetes PhD-vitája

MEGHÍVÓ

A DEIDI Germanisztika alprogramja tisztelettel meghívja Önt

Grunda Marcell Medea als Projektionsfigur Die Konstruktion des Fremden in Medea-Texten

című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára.

Az értekezés témavezetője: Dr. habil. Horváth Andrea

Minősített résztvevők: Dr. habil. Kovács Kálmán (elnök)

Prof. Dr. Günter Butzer (előbíráló)

Dr. habil. Karl Katschthaler (előbíráló)

Grunda Marcell doktori (PhD) szigorlata

Meghívó

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt 

Grunda Marcell doktori (PhD) szigorlatára,

 melynek időpontja és helye:

2017. április 3. (hétfő), 11:00 óra

Debreceni Egyetem, Főépület, I. emelet, 132. szoba

A doktori szigorlati bizottság tagjai:

 Elnök:           

Dr. habil. Kovács Kálmán (egyetemi docens, DE)

 Tagok:          

 Dr. habil. Lichtmann Tamás (egyetemi tanár, ORZSE)

Mórocz Gábor doktori (PhD) előzetes vitája

MEGHÍVÓ

A DE BTK IDI Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programja ezúton tisztelettel meghívja

Mórocz Gábor

Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában

című doktori (PhD) értekezésének előzetes vitájára, amelynek

időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 14:00

Gardosi Anett Regina PhD-fejezetvédése

MEGHÍVÓ

  A DEIDI Német Irodalom Doktori Alprogramja meghívja Önt

Gardosi Anett Regina

Zwischen den Generationen: (In)Stabile Familienkonstellationen in Birgit Vanderbekes Das Muschelessen

című doktori fejezetvédés előadására.

Témavezető: Dr. Horváth Andrea

Ideje: 2017. február. 16. (csütörtök), 13.00

Oláh Róbert PhD (doktori) védése

MEGHÍVÓ
A DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskolája (Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program)
tisztelettel meghívja Önt Oláh Róbert Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége című PhD-értekezésének nyilvános vitájára.
Az értekezés témavezetője: Prof. dr. Imre Mihály, DSc, professor emeritus (DE)
A bírálóbizottság:
elnök: Prof. Dr. Bitskey István, MTA rendes tag, professor emeritus (DE)
opponensek: Prof. Dr. Monok István, DSc, MTA KIK főigazgató, egyetemi tanár (EKE)

Oldalak

 
 
 

Belépés