Üdvözöljük a DEIDI honlapján!

Mozgásban konferencia

Bemutatkozás, képzés, működés

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola a Debreceni Egyetem Bölcsészkarán korábban akkreditált négy doktori program (Anglisztika-amerikanisztika, Magyar és összehasonlító irodalomtudományi, Francia irodalomtudományi, Német irodalomtudományi) összevonásával alakult meg. Az így létrejött IDI 2001. január 1-jétıl a MAB döntése értelmében ideiglenes akkreditációt nyert el, végleges akkreditációja pedig 2001 folyamán ment végbe. A DE doktori bizottságának előterjesztése alapján a MAB plénuma, 2002. február 22-i ülésén, a korábban ideiglenesen akkreditált doktori iskola végleges jóváhagyásáról döntött. A MAB 2002/2/III. sz. határozatának értelmében a Debreceni Egyetem a Bölcsészettudományok tudományterületen, ezen belül az Irodalomtudományok tudományágban doktori képzésre, doktori fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására jogosult. Jogosult továbbá arra, hogy doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

A doktori iskola megalakulásakor a képzési nyelvek különbözőségét, valamint az egyéb adottságokat figyelembe véve három programmal, azokon belül öt alprogrammal (3+2) indult:

1. Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

2. Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

 • magyar irodalmi alprogram
 • szlavisztikai alprogram
 • német irodalmi alprogram
 • angol irodalmi alprogram
 • észak-amerikai irodalmi alprogram

3. Francia irodalomtudományi program.

2003-ban a Francia irodalomtudományi program alprogramként beolvadt a Magyar és összehasonlító irodalomtudományi programba, így az iskola 2003-tól két programmal, azon belül hat alprogrammal (4+2) működött tovább, majd 2011-ben megalakult az Olasz irodalomtudományi alprogram, 2014-ben pedig a Mediális kultúratudományi alprogrammal bővült a Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program.

1. Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

 • Francia irodalomtudományi alprogram
 • Magyar irodalomtudományi alprogram
 • Mediális kultúratudományi alprogram
 • Német irodalomtudományi alprogram
 • Olasz irodalomtudományi alprogram
 • Szláv irodalomtudományi alprogram

2. Angol és észak-amerikai irodalomtudományi program

 • Angol irodalomtudományi alprogram
 • Észak-amerikai irodalomtudományi alprogram

 

 
 
 

Belépés